Każdy klient jest ważny
a jego sprawa indywidualna
tlo2
Kancelaria Adwokacka
Agnieszka Śliwińska
Długa 70/71, Lok.4 80-831 Gdańsk
NIP: 958-136-75-04
607 586 555

Zakres usług

Doradztwo prawne

Po przeprowadzeniu analizy prawnej konkretnej sprawy Adwokat Agnieszka Śliwińska udziela porad prawnych i informacji prawnych, a także przygotowuje opinie prawne.

Obsługa prawna

Adwokat Agnieszka Śliwińska zapewnia indywidualną, fachową pomoc prawną świadczoną w siedzibie Przedsiębiorcy, oraz w kancelarii. Szczegóły obsługi prawnej ustalane są zawsze indywidualnie wg. przedstawionych potrzeb Klienta.

Kancelaria adwokat Agnieszki Śliwińskiej świadczy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów fizycznych i gospodarczych w kraju i za granicą w następującym zakresie:

  • Prawo cywilne: Adwokat Agnieszka Śliwińska świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa rodzinnego (w tym w szczególności w sprawach o rozwód, separację, alimenty, podział majątku wspólnego i inne), spadkowego (w tym w szczególności w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek), prawa własności i nieruchomości, odszkodowawcze.
  • Prawo gospodarcze i korporacyjne: Adwokat Agnieszka Śliwińska świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno dla spółek prawa handlowego, jak i przedsiębiorców będących osobami fizycznymi (w szczególności doradztwo, planowanie i wsparcie Klienta w bieżących sprawach spółki/firmy, zakładanie spółek, sporządzenie umów, aktów regulujących wewnętrzne funkcjonowanie organów spółek i innych dokumentów wymaganych w spółkach prawa handlowego. Nadto, reprezentuje spółki w postępowaniach sądowych w zakresie prawa korporacyjnego, rejestrowego oraz upadłościowego i naprawczego.
  • Prawo energetyczne: Adwokat Agnieszka Śliwińska świadczy usługi prawne w zakresie doradztwa prawnego dla Klientów związanych z szeroko rozumianą działalnością energetyczną.
  • Prawo karne: Adwokat Agnieszka Śliwińska reprezentuje Klientów na każdym etapie postępowania karnego (przygotowawcze, sądowe, wykonawcze).
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: Adwokat Agnieszka Śliwińska zapewnia sporządzenie/opiniowanie wszelkich dokumentów pracowniczych – umów o pracę, kontraktów managerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania, a także reprezentację w sprawach przed sądem ( w tym w szczególności w sprawach o przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za pracę, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę i inne).Prowadzimy także sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (emerytury i renty).
  • Prawo administracyjne: Adwokat Agnieszka Śliwińska oferuje kompleksową reprezentację Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.