Każdy klient jest ważny
a jego sprawa indywidualna
Kancelaria Adwokacka
Agnieszka Śliwińska
Długa 70/71, Lok.4 80-831 Gdańsk
NIP: 958-136-75-04
607 586 555

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo, indywidualnie podczas rozmów z Klientem.
Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ:

  • a) zakres i rodzaj świadczonej pomocy prawnej,
  • b) stopień skomplikowania sprawy,
  • c) wartość przedmiotu sporu,
  • d) przewidywany czas trwania sprawy,
  • e) sytuacja życiowa i materialna Klienta.

Podstawą określenia wysokości wynagrodzenia jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.